Ngoài bảng phí dịch vụ đổi tiền theo quy đinh, quý khách hoàn toàn được miễn phí giao nhận trong phạm vi thỏa thuận với người phụ trách khu vực.
Xin liên hệ 0902583553 để biết thêm chi tiết !