Bảng giá này chỉ có tính chất tham khảo, để biết cụ thể và có mức giá tốt nhất thị trường , xin liên hệ 0902583 553