Bảng phí dịch vụ đổi đổi tiền lẻ, đổi tiền mới Tết 2020

VẪN ĐANG MỞ CỬA! YÊU CẦU GỌI TRƯỚC KHI ĐẾN  CLICK XEM BẢNG PHÍ Bảng phí dịch vụ giao tiền  tiền mới 100% của Ngân hàng nhà nước VN  phát hành cụ thể sau đây khách có nhu cầu tiền mới, tiền lẻ vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay khi có nhu cầu. Giờ làm việc từ 10h00...