Tăng cường lưu thông tiền lẻ mệnh giá 20.000 đồng trở xuống

Tăng cường lưu thông tiền lẻ mệnh giá 20.000 đồng trở xuống

Tăng cường lưu thông tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thường xuyên có đủ các loại mệnh giá tiền để chi cho khách hàng, tăng cường chi ra lưu thông các loại tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống. >> Tốn 300 tỉ nếu in...