List/Grid Khuyến mãi xuân Subscribe RSS feed of category Khuyến mãi xuân

Chương trình khuyến mãi từ 10/01-13/01/2012

Chương trình khuyến mãi từ 10/01-13/01/2012

Ngày vàng đổi tiền – từ 10/01-13/01/2012 Theo đó , tất cả các khách hàng đăng ký đổi tiền qua điện thoại (0906 979 656) hoặc qua Chat/ email, hoặc… Read more »

Chương trình khuyến mãi từ 01/01-13/01/2012

Chương trình khuyến mãi từ 01/01-13/01/2012

  Pacific Software thực hiện dịch vụ đổi tiền lẻ bắt đầu từ ngày 01/01/2012 (08 âm lịch) đến hết ngày 21/01/2012 (28 âm lịch) tại TP. Hồ Chí Minh… Read more »