Dịch vụ đổi tiền 2USD chính thức có mặt tại www.doitienmoi.NET

Ngày 01/01/2012 , website www.doitienmoi.NET chính thức cung cấp dịch vụ đổi tiền 2USD mới năm 2003 cho tất cả các khách hàng có nhu cầu. Để thực hiện dịch vụ và được phục vụ tốt nhất xin đăng ký (chat/ điện thoại) với người phụ trách khu vực hoặc soạn email với nội...