Ngày 01/01/2012 , website www.doitienmoi.NET chính thức cung cấp dịch vụ đổi tiền 2USD mới năm 2003 cho tất cả các khách hàng có nhu cầu. Để thực hiện dịch vụ và được phục vụ tốt nhất xin đăng ký (chat/ điện thoại) với người phụ trách khu vực hoặc soạn email với nội dung như sau

1. Họ và tên

2. Địa chỉ giao dịch

3. Số ĐT

4. Yêu cầu (số lượng tiền…)

5. Thời gian giao dịch

6. Khác

Sau đó gửi về doitienvietnam@gmail.com . Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách với nội dung thỏa thuận chi tiết.

Vui lòng đăng ký dịch vụ trước 3h làm việc từ ngày 20 âm lịch (13/01/2012) . Hoặc đăng ký ngay bây giờ với thời gian giao dịch mong muốn tùy ý. Chúng tôi sẽ giao từ 20 âm lịch