Tăng cường lưu thông tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống

Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thường xuyên có đủ các loại mệnh giá tiền để chi cho khách hàng, tăng cường chi ra lưu thông các loại tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống.

>> Tốn 300 tỉ nếu in tiền mệnh giá nhỏ

>> Quản lý đổi tiền lẻ 2014

Tăng cường lưu thông tiền lẻ (ảnh minh họa).
Tăng cường lưu thông tiền lẻ (ảnh minh họa).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 4546/NHNN-PHKQ gửi NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng yêu cầu triển khai một số nội dung về công tác tiền tệ kho quỹ.

Theo đánh giá của NHNN, thời gian qua công tác thu chi tiền mặt, công tác tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong ngành ngân hàng đã đi vào nề nếp, phần lớn các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Thống đốc NHNN về công tác này.

Tuy nhiên, để đảm bảo cơ cấu các loại tiền trong lưu thông hợp lý và nâng cao chất lượng đồng tiền Việt Nam trong lưu thông, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng đảm bảo chi tiền ra lưu thông đủ cơ cấu các loại mệnh giá; tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc thực hiện công tác thu chi tiền mặt, công tác tuyển chọn, phân loại tiền; kiên quyết từ chối nhận của tổ chức tín dụng các bó, bao tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông có lẫn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và các bó tiền đóng gói sai quy định, lẫn loại tiền.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện đúng quy định của NHNN về công tác tiền tệ kho quỹ, đảm bảo trong kho, quỹ tại chi nhánh, các quầy giao dịch của đơn vị thường xuyên có đủ các loại mệnh giá tiền để chi cho khách hàng, tăng cường chi ra lưu thông các loại tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống.

Đồng thời, kiên quyết không đưa ra lưu thông những tờ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (nhầu nát, cũ bẩn, mờ hình ảnh hoa văn, chữ số); tăng cường công tác tuyển chọn, phân loại tiền; thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ ngân quỹ trong công tác kiểm đếm, tuyển chọn, đóng gói tiền theo đúng quy định.

Theo Dantri