So với mọi năm, nhu cầu đổi tiền mới của khách hàng tại Doitienmoi.NET có xu hướng tăng cao hơn 30%. Đáng kể nhất là khách hàng cần những mệnh giá từ 10.000,  20.000, 50.000 dành cho các cơ quan, tổ chức chiếm phần lớn.

Tuy nhiên mệnh giá 10.000 năm nay rất khan hiếm,trung bình cứ mỗi 200 triệu tiền 20.000 đổi ra chỉ có 10 triệu tiền 10.000 được đưa về quỹ. Do đó Doitienmoi.NET đã giới hạn một khách hàng chỉ được phép đổi tối đa 2 triệu tiền 10.000 đ từ ngày 20/01-26/01/2016.

Cũng theo chia sẻ của nhiều nhân viên ngân hàng, năm nay, lượng tiền mới Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cung ứng xuống các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với năm trước. Điều này khiến nhiều ngân hàng không thể đáp ứng nhu cầu đổi tiền mới của người dân dịp Tết Nguyên đán.